R3ADE

Reimagine, Recycle ja Renew: Täiskasvanuharidus jätkusuutliku tuleviku nimel

Reimagine, Recycle ja Renew: Täiskasvanuharidus jätkusuutliku tuleviku nimel (kaubandus) on nelja Euroopa partneri poolt ellu viidud projekt, mille eesmärk on edendada keskkonnasäästlikkust ja ringlussevõtu tavasid täiskasvanud õppijate seas kogu Euroopas.

Projekti eesmärk on lahendada pakiline vajadus säästvamate jäätmekäitlustavade järele ja aidata kaasa võitlusele kliimamuutuste vastu. Projekti ajendiks on ka vajadus arendada keskkonnahoidlikke oskusi ning edendada kultuuridevahelist õppimist ja osalejate kaasamist. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Erasmus+ programmist väikeste partnerlusprojektide raames.

Osalevad organisatsioonid

1-Academy Association for Educational Advice eV (Germany)

2-SATU MTÜ (Estonia)

3-Občianske združenie CESTA-spájame (Slovakia)

4-PIGI KOINSEP (Greece)

Projekti eesmärgid

– Tõsta teadlikkust jäätmete keskkonnamõjust ja ringlussevõtu tähtsusest keskkonnasäästlikkuse seisukohast
– Arendada praktilisi oskusi jäätmete vähendamiseks ja jätkusuutlikkuse edendamiseks, sealhulgas ringlussevõtu ja jäätmete vähendamise tehnikad
– Edendada kultuuridevahelist õppimist ja kaasamist
– Kodanikuaktiivsuse ja-osaluse edendamine
– Aidata kaasa kliimamuutuste vastasele võitlusele ja edendada Euroopa Rohelise kokkuleppe rakendamist

Projekti tegevused

Projekti raames viiakse läbi mitmesuguseid tegevusi, sealhulgas töötubasid, seminare, külastusi ja palju muud. Töötoad ja seminarid keskenduvad energia ja ressursside, keskkonna ja kliimamuutuste ning keskkonnahoidlike oskuste teemadele, pakkudes osalejatele praktilisi oskusi jäätmete vähendamiseks, materjalide ringlussevõtuks ja keskkonnasäästlikkuse edendamiseks. Osalevad organisatsioonid korraldavad tegevusi iga riigi jaoks. Projektis osalejaid toetatakse ja teavitatakse kogu projektiperioodi vältel. Huvitatud taotlejad on oodatud projektis osalema. Projektis osalejad saavad sertifikaadid projekti lõpus.

Projektis osalejad: sees

Projektis osalejatena võivad osaleda täiskasvanud, kes soovivad keskkonnale positiivset mõju avaldada. Projekti saavad kandideerida taotlejad, kes on huvitatud selles projektis osalemisest ja on üle 26-aastased.

Projektis osalejad on osa veebipõhisest õppekogukonnast, kus nad saavad jagada oma kogemusi, keskkonnasäästlikkuse ja ringlussevõtuga seotud väljakutseid ja edusamme.

Mitmekesisus on meie tugevus!

Ootame erineva taustaga osalejate taotlusi, eluviise ja arusaamu.

Praeguse teabe saamiseks külastage meie veebisaiti.

Ootame teie osalemist!

Teadmiseks:

Projekti rahastab Euroopa Liit. Esitatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) seisukohad ja arvamused ning need ei kajasta tingimata Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) seisukohti. Ei Euroopa Liitu ega EACEA-D ei saa vastutuse alla panna.