SIIN ON

Saaremaa Turunduskoda

satu

Ettevõtete kriisiabikeskus

 

Sihtasutus Saaremaa Turunduskoda eestvedamisel loodi Eesti Ettevõtete Kriisiabikeskus.

Eesti Ettevõtete Kriisiabikeskus on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete abistamiseks mõeldud platvorm. Selle kaudu saab ettevõtja edastada infot koroonaviiruse leviku tagajärjel tekkinud probleemidest. Kogutud andmeid kasutab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium selleks, et välja töötada ettevõtetele suunatud toetusmeetmeid.

Seoses sellega palume vastata küsimustikule ning aidata kaasa majandusolukorra stabiliseerimisele.

Loe ka teemakohast PRESSITEADET.

 

Kes oleme

Sihtasutus Saaremaa Turunduskoda e.SATU on inimeste ja ettevõtete võrgustik, mille tegevus on suunatud Saaremaa piirkonna arendamisele ning turundamisele.

Kandvateks väärtusteks on:

–  piirkondlik edukus
–  kasulikul partnerlusel põhinev võrgusik
–  ühendatud ressursside nutikas kasutamine
–  mõõdetav tulemuslikkus

 

Mida teeme

Koda on suunatud Saaremaa piirkondliku jätkusuulikkuse tagamisele. Meie tegevuse eesmärk on tagada Saaremaa jätkuvalt positiivne majandustulem.

Saaremaa turunduskoda viib ellu oma eesmärgipäraseid tegevusi oma liikmete ühivõrgustiku baasil kaasates vajadusel investeeringuid ning toetusmeetmeid kolmandatest allikatest.

Olles oma olemuselt tulunduslik struktuur taotleb koda oma tegevusega liikmete jätkusuutlikkust.

Meie eesmärk

Sihtasutuse Saaremaa Turunduskoda eesmärk on aidata kaasa Saaremaa ettevõtluskeskkonna arendamisele, suurendada Saaremaa piirkonna ettevõtjate konkurentsivõimet ning tõsta Saaremaa piirkonna tuntust maailmas.

Meie põhiülesandeks on toetada Saaremaa piirkonnas paiknevatele ettevõtjatele ärikasvu ning viia regulaarselt läbi piirkonna kasutajate arvu tõstmisele suunatud turundustegevusi.