MEIST

MTÜ Satu Dialoog on vabatahtlik organisatsioon, mis asutati Tallinnas aastal 2010. Organisatsiooni eesmärk on töötada edendamaks sotsiaalset ühtlustamist.

Me soovime asutada kohtumispaiku kohalikus kommuunis, tugevdada üksikisikute vastutust ja kaasatust. Me praktiseerime kaasatust, dialoogi ning kogukondliku tunde tekitamist. Meie jaoks on oluline kaasa aidata oskuste arendamisele. Seda teeme, kutsudes inimesi aruteludesse, seminaridele ja korraldades konverentse ning kursuseid. Samuti teeme tegevusi lastele ja noortele.

MTÜ Satu Dialoog fookuses on tuua kokku eri vaadetega inimesi. Projektidega loodame kaasata lapsi, noori, täiskasvanuid ja vanureid, et suurendada nende kuuluvustunnet Eestis. Meie tegevused seavad keskmesse inimese ning eesmärgiks on parem elukvaliteet kõigile.

Oleme avatud organisatsioon kõigile, kes soovivad osaleda ning olla meiega. Eesmärk on panna alus dialoogile, mis on seotud sotsiaalsete raskustega , nt seoses nahavärvi, etnilisuse, soolise orientatsiooni ja usuga.
Edendame demokraatiat, inimõigusi, võrdsust ja sõnavabadust. Me ei ole aga religioosne ega etniline organisatsioon.

Oleme mittetulundusühing Tallinnas. Põhilised ürituste ja tegevuste korraldajad on kohalikud türgi päritoluga inimesed, kelle tegevus on inspireeritud Fethullah Güleni mõtetest. Meie uksed on aga avatud kõigile, kellel on sarnased vaated ning kes pooldavad demokraatiat.

MTÜ rahastus toimub läbi annetuste, mis toetavad tegevuste korraldamise jätkamist. Samuti aitavad meil tegevust jätkata meie aktiivsed vabatahtlikud, kes tegutsevad pidevalt, loomaks erinevaid üritusi. Samuti toetavad meid aeg-ajalt sponsorid.