SIIN ON

Saaremaa Turunduskoda

satu

Tuleme appi

Saaremaa Turunduskoda tõttab ettevõtetele appi.

Esmaspäeval veebiseminar ja EHTNE veebipood on avatud kõikidele tootjatele.

Esmaspäeval, 23. märtsil algusega kell 15.00 toimub Saaremaa Turunduskoja Kriisiabikeskuse infoseminar ettevõtjatele, tutvustamaks viise kriisis ellujäämiseks ja uute ärivõimaluste leidmiseks.

Seminaril käsitleme Saaremaa ettevõtjate seas läbi viidud uuringu alusel selgunud kitsaskohti, mis on tekkinud kriisi tagajärjel. 

Osalemine on kõigile tasuta, seminari toetajateks on Saaremaa Vald, Saare Arenduskeskus, Saarte Koostöökogu, ärikasvu projekt EES ning Saaremaa Turunduskoda.

Seminar on veebipõhine. Registreeruda saab SIIT – www.satu.ee/seminar

Seminaril annavad nõu olukorraga toimetulemiseks ja annavad vastuseid ettevõtjate küsimustele:

  • ärikasvu konsultant Indrek Saul
  • PARE juhataja Kärt Kinnas
  • Finantsekspert Alar Tõru
  • Saare Arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk
  • Saarte Koostöökogu tegevjuht Koit Kelder
  • Turunduskonsultant Timo Pärn
  • Saaremaa Turunduskoja juhataja Meelis Malk
  • Saaremaa abivallavanem Kristiina Maripuu.

 


 

TAUST

Saaremaa Turunduskoda koostöös Saare Arenduskeskusega asutasid möödunud nädalal keerulisse olukorda sattunud ettevõtete abistamiseks Kriisiabikeskuse. Algne mõte oli online-küsitlusega koondada Saaremaa ettevõtjate probleemid ja need vabariigi valitsusele ja omavalitsustele abimeetmete konstrueerimiseks edastada.

Ööpäevaga laekus üle 200 vastuse. Tänaseks on projekt üle-eestiliseks kasvanud ning ettevõtjatelt on laekunud pea 2000 appihüüet. Kriisiabikeskuse fookuses on nii digitaalse info koondamine ja selle ettevõtjatele vahendamine kui ka individuaalne nõustamine. Tegevust toetavad Saaremaa vald, Saare Arenduskeskus, Saarte Koostöökogu ja ettevõtja Indrek Kasela.

“Koroonaepideemia lõi kogu maailma ette hoiatamata pahupidi ning tekkinud keerulises olukorras oli soov midagi ette võtta. Õnneks oli meil Saaremaal üks ärikasvu projekt juba käimas, mis andis fookuse muutmisega võimaluse ettevõtetele appi minna,” ütles Saaremaa Turunduskoja juhataja Meelis Malk.

ARENDUSKESKUSE TÄHTIS ROLL
Saare Arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk: “Eriolukord on viinud meie ettevõtted väga raskesse seisu, millele tuleb kiiresti reageerida. Mudeldatud on esimesed riiklikud kriisiabipaketid, kuid soovime pakkuda ettevõtjatele täiendavalt personaalsemat tuge. Meil on läbi kriisiküsitluse ees reaalsed probleemid, millele veebirakenduste ja valdkonna ekspertide kaasabiga nüüd lahendusi leida püüame.”

SAAREMAA VALD TOETAB ETTEVÕTJAID
“Järsult muutunud oludes saab võimalikult kiireid ja häid lahendusi leida just koostöös. Saaremaa Vallavalitsus on astunud sammud olukorra esmaseks leevendamiseks, kuid ettevõtluskeskkonna vaatest on vaja näha ka pikemat perspektiivi. Oleme tänulikud Saaremaa Turunduskoja ja Saare Arenduskeskuse algatuse eest ning ühisprojekti ühe rahastajana tajume selgelt, et panus ettevõtjate käekäigu parandamisse on väga oluline ja oodatud,“ tõdes Saaremaa abivallavanem Kristiina Maripuu.

KOOSTÖÖKOGU ABIKS TOOTJATELE
Tagamaks Saaremaa tootjatele kaupade liikumine ja rahavood ning kodudes olijatele toidu- ja esmatarbekaupade kättesaadavus, on avanud Tulundusühistu Ehtne Saaremaa oma veebipoe https://pood.ehtne.ee kõigile kohalikele tootjatele. “Avasime poe kõigile, olenemata sellest, kas ettevõte on märgikandja või mitte. Tagame toimetusmüügi Kuressaares ja Tallinnas ning toetame turundusega,” ütles Saarte Koostöökogu tegevjuht Koit Kelder.

Sihtasutus Saaremaa Turunduskoda ehk SATU on inimeste ja ettevõtete võrgustik, mille tegevus on suunatud Saaremaa piirkonna arendamisele ning turundamisele

Lisainfo

Sihtasutus Saaremaa Turunduskoda

Meelis Malk
Juhataja

+372 50 19 349
info@satu.ee
www.satu.ee

Kes oleme

Sihtasutus Saaremaa Turunduskoda e.SATU on inimeste ja ettevõtete võrgustik, mille tegevus on suunatud Saaremaa piirkonna arendamisele ning turundamisele.

Kandvateks väärtusteks on:

–  piirkondlik edukus
–  kasulikul partnerlusel põhinev võrgusik
–  ühendatud ressursside nutikas kasutamine
–  mõõdetav tulemuslikkus

 

Mida teeme

Koda on suunatud Saaremaa piirkondliku jätkusuulikkuse tagamisele. Meie tegevuse eesmärk on tagada Saaremaa jätkuvalt positiivne majandustulem.

Saaremaa turunduskoda viib ellu oma eesmärgipäraseid tegevusi oma liikmete ühivõrgustiku baasil kaasates vajadusel investeeringuid ning toetusmeetmeid kolmandatest allikatest.

Olles oma olemuselt tulunduslik struktuur taotleb koda oma tegevusega liikmete jätkusuutlikkust.

Meie eesmärk

Sihtasutuse Saaremaa Turunduskoda eesmärk on aidata kaasa Saaremaa ettevõtluskeskkonna arendamisele, suurendada Saaremaa piirkonna ettevõtjate konkurentsivõimet ning tõsta Saaremaa piirkonna tuntust maailmas.

Meie põhiülesandeks on toetada Saaremaa piirkonnas paiknevatele ettevõtjatele ärikasvu ning viia regulaarselt läbi piirkonna kasutajate arvu tõstmisele suunatud turundustegevusi.